Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

mechem
2602 7daf 390
Reposted frompiehus piehus viaatramentovva atramentovva
2328 458d 390
Reposted fromeleaun eleaun viaatramentovva atramentovva

February 18 2018

mechem
1230 0413 390
mechem
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaomphh omphh
mechem
w życiu ważne są tylko dwie rzeczy
pierwsza 
bardzo ważna
i druga 
jeszcze ważniejsza

najważniejsze 
by nigdy ich nie pomylić
— Remigiusz Kociołek - Dwie rzeczy.
Reposted fromnutt nutt viaomphh omphh
mechem
4244 aaeb 390
Reposted fromomphh omphh viacudoku cudoku
mechem
2306 daaa 390
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

November 05 2017

mechem
4351 1439 390
That's all folks.
Reposted fromEmisja Emisja viaajri ajri
0687 babe 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viajestemzero jestemzero
mechem
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
mechem
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
mechem
0485 01d0 390
mechem
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa

August 28 2017

mechem
mechem
7888 f0ba 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaatramentovva atramentovva
mechem
Myślę, że kiedy minie wystarczająco dużo czasu, kiedy przetrwało się coś niewyobrażalnego, jest w tym jakaś godność. Coś, z czego możesz być dumny. Dumny, że ból cię wzmocnił. Ból skłonił cię do walki o wygraną. Któregoś dnia, kiedy spełnię swoje marzenia, pomyślę o wszystkim, co złamało mi serce, i będę za to wdzięczna.
— Mia Sheridan
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaseleneskin seleneskin
mechem
1055 62a4 390
Na tym jednym zdjęciu widać 10 000 galaktyk, każda zawiera kilkaset miliardów gwiazd
Reposted fromtelewizja telewizja viaseleneskin seleneskin
mechem
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaseleneskin seleneskin
mechem
7042 370c 390
Reposted fromgiramek giramek viawabnicu wabnicu
mechem
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viawabnicu wabnicu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl